woensdag 16 januari 2013

OVERLEVENDEN VAN DE MASSAMOORD TE NAARDEN IN 1572

HISTORIE VAN HET GOOI, GOOIERS EN ERFGOOIERS 


OVERLEVENDEN VAN DE MASSAMOORD TE NAARDEN IN 1572

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naerden 1577 folio 3 r
Naerden halft rogge ende halft
garst 1577
48 Jan Frans Bautsz iij set overgen van
ghysbert Jansz vij cop noch van frans
Bautsz – ii set min cop afgeset op
gasthuys vii cop overgen van Jan He....
i set afgeset op foecks cornelis Henr:
i set
facit iiii set iii cop
48
Evert Jan gerritsz – iii set ii cop
noch v nyt Bussum i set rogs ende anno
69 op claes Heynen Jacopsz geset
iiii spint va patye en Wilde met consen:
ten ende de reste Blys sem vide j
precedentuby
Pluij
48 Ewalt Jansz
Ewalt Jansz – ii cop rogs
Pluij de anno 1572
48 Gerrit Dwolsz overgen Jan
Jacobsz Lanpech i set rogge noch van
Willem Jan Lamfferts y set afgeset
opt gashuys i set halft rogge ende
Halft garst op tryntge Willem
Lamffertsz j set halft rogge ende
halft garst
facit i set roggen
Pluij de anno 76
Dees t synde myt die selven in een
onner stant Comt heyt is overghs
Speyt op t Hove thuys Hoe dat dit
Spint staet op tGashuys
Dees tSynde nyt die slij 8 on
anner staet ee.. speyt ...l op
et GaysHuys
Truy.fs Willem Jan Lanffersz
sal hebben vant GH j spynt
© Wim Willard Nieuw Weerdinge – 02-12-2010

Naerden 1577  folio 5 v

Cornelis Eelbertsz overgen van elbert
foecxsz  – iij set  – ii cop

68/72
De schout vander Hoef
betaelt die een helft by Hen.
Jans

68/72
Ulcken Elbertsz overgen va Elbert
foecksz  – j set iij cop


68/72
Mr Lambert Lap Schout overgen
van Aert Dyrcksz  – viij cop noch van
Jacop Suertsz ij spt

facit ij spt viij cop

Sluij de a[nno] 71

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naerden 1577 folio 6 r
Tgasthuys Binnen naerden xviij set – iii cop
overgen van frans Boutsz – vii cop noch van
Dirck claesz – j set van peter gysbertsz
fup v cop afgestet op Jacob tonisz i j set
vj cop overgen van gerrit Dewoltsz – j set
68/72 facit eese i cop
Willemtgen Peecke overgen van Cornelisz
Gysbertsz ij set
Sluij de a[nno] 76
68/72
Jacop Gerrit roeloffsz – vj set vj
afgeset op Jacop Dae.t... .. set
68/72
facit j set
68/72
Jacop Fuetsz .one.ge van Jacop ….at
roeloffsz v set vj cop noch van ….....
Gysbertsz Lap vj set afgeset ….....
Lambert … .. set ….........................
Jan Slaetsz – j set
facit viiij set vj cop
Heyr op betaelt ij spint vj cop
by Huysfrouwe van Jacob lamersz
68/72
Jacop Suertsz overgen Jan Gerrit
roeloffsz v set vj cop noch van …....
gysbertsz Lap vj set afgeset vj ….....
Lambert Lap ii set v. cop …..........
Jan .e....tsz – j set
© Wim Willard Nieuw Weerdinge – 06-12-2010

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naerden 1577 folio 6 r
Tgasthuys Binnen naerden xviij set – iii cop
overgen van frans Boutsz – vii cop noch van
Dirck claesz – j set van peter gysbertsz
fup v cop afgestet op Jacob tonisz i j set
vj cop overgen van gerrit Dewoltsz – j set
68/72 facit eese i cop
Willemtgen Peecke overgen van Cornelisz
Gysbertsz ij set
Sluij de a[nno] 76
68/72
Jacop Gerrit roeloffsz – vj set vj
afgeset op Jacop Dae.t... .. set
68/72
facit j set
68/72
Jacop Fuetsz .one.ge van Jacop ….at
roeloffsz v set vj cop noch van ….....
Gysbertsz Lap vj set afgeset ….....
Lambert … .. set ….........................
Jan Slaetsz – j set
facit viiij set vj cop
Heyr op betaelt ij spint vj cop
by Huysfrouwe van Jacob lamersz
68/72
Jacop Suertsz overgen Jan Gerrit
roeloffsz v set vj cop noch van …....
gysbertsz Lap vj set afgeset vj ….....
Lambert Lap ii set v. cop …..........
Jan .e....tsz – j set

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naerden 1577  folio 6 r

Tgasthuys Binnen naerden xviij set  – iii cop
overgen van frans Boutsz  – vii cop noch van
Dirck claesz  – j set van peter gysbertsz
fup v cop afgestet op Jacob tonisz  i j set
vj cop overgen van gerrit Dewoltsz  – j set

68/72 facit eese i cop

Willemtgen Peecke overgen van Cornelisz
Gysbertsz ij set

Sluij de a[nno] 76
68/72

Jacop Gerrit roeloffsz  – vj set vj
afgeset op Jacop Dae.t...  .. set
68/72
facit j set

68/72

Jacop Suetsz .one.ge van Jacop ….at
roeloffsz v set vj cop noch van ….....
Gysbertsz Lap vj set afgeset  ….....
Lambert … .. set ….........................
Jan Slaetsz  – j set

facit viiij set vj cop

Heyr op betaelt ij spint vj cop
by Huysfrouwe van Jacob lamersz

           Naerden 1577             folio 6 v
Cornelis Gysbertszen xv set afgeset
op Lambt Jan Eevertsz i set van
Willemtgen Feecke j set overgen van
Jacop Kuue.. j set van Simon Jacobsz
iii cop van  Bout Henr …Willem Bouts
ii set afgeset op Lambt Corneliszen
ij afset op Lambt cornelisz
j set op Gerrit claesz potter vj cop
o.. m  Jan Dey...  x set overgen van
Susteren tot naerden  iij set min i cop
afgeset op claes Dricksz saell iij set
overgen van Henr claesz potter j
cop van mr Jan Sey..  – x set afgeset
op Jan potersz  – i set  i cop op Lambt
Corneliszen  j set
68/72
Penne de a[nno] 76

mijt Die half Sluij overmits
sy quast lant heeft

claes …. ...t..  ….gen van Eygd
f.. i set van Lambt … Evertsz
afgeset van Jan ..e..  …  …........
van Lambt Willemsz glaesmaeckersz
j set van Ja... …........................  ii set
van Jonge Jacop gysbertsz  – j set …

fa.... viij set ij cop

aff geset j spint op Die weeskynders
van Albert Gerritsz schuit

.oop claesz  – iii set ende iij …
… cop afgeset op Dirck Kly....
xv cop

facit ij set min iij ptel

Naerden 1577 folio 6 v
Cornelis Gysbertszen xv set afgeset
op Lambt Jan Devertsz 1 set op
Willemtgen feecke ij set overge van
Jacop fennee.. ij set van Simon Jacewy
.. van Bout Henc iiv Willem Bouts
ii set afgeset op Lambt Cornelisz
j set op Gerrit Klaes Potter vj cop
o.. m Jan Deg..... x set vuergen van
Susteren tot naerden iij set min 1 cop
afgeset op Claes Dricksz saell iij set
overgen van Henr claesz Potter j
cop van mr Jan Segy… x set afgeset
op Jan Potters 1 set 1 cop op Lambt
Cornelisz j set
48/72
facit xii set
Sluij de a[nno] 76
mijt Dit half Sluij overmits
sy quast lant heeft
.
           Naerden 1577               folio 8 v
Govert claeszn j mrk ii cop rogge Sluij
die anno 55 tot noch toe ende tlant es
gelegen by toenis Dyrcksz niewe huys
ty ouwe Bussum ontrent eenig wech gaen
nade ..onde ty Jacop sLootmaeckkers Lant

68/72 vide voortgan.. boecken

Geuert Jansz overgen van Jan Ouertsz
j set van Ouert Jansz ij set vij cop
ende de halft van iij deel van twee cop

68/72 facit iij ste vij cop ende de helft
van iij deel van ij cop

Hermen Aertsz Inde penets van Elbert
gerritsz
overgheset op Nyelphen Jacobsz mijnsz
van weeghen S.uer … ter van
.emerden Ende compt Sluije myt im...
int boeck. Ende dat lant leyt is
genompt reesendael, naest die beyvanc
j sat iij spint

..sgen thyman.. Jan gerritsz ...refts
overgen van t hynid petersz  – ij set

Jan meyns Antsz  – iii set noch overgen
van bijtger Willemsz  – ij set afgeset
… bytger reyersz  – ii set
68/72
facit  – iij set
By Bert Jan reyertsz heeft betalt
een spint ronts myt Die Sluij a[nno] 76

Naarden – 1577 – Gaarderboek Naerden 1577 folio 11 r Grietge Peter bruyne wee & Jan ….... Dyrcksz Peuets i set rogs noch overge van gerrit Dyrcksz i set halfs rog ende halft gars afgeset op de Balu van goey lant i set rogge 1 Busse Boeck 68/72 facit i set Aert Jacop selve overge van Lambt guessen 68/72 Gysbert gerritsz Boel overgen van Sluy de .e xx toe noch ende a .. .. by .. ..fsgen betaelt 68/72 Uit Gerrit claesz iii cop Sluy de a 44 tot noch toe Mr Jan Deyn Jan claesz Deyn en Plaets folio 11 v 114 het noch overgen van memorie – iiij set afgeset op Henr Jansz feur ii set wel overge van Jan egBertsz – iii set noch gerrit Zenc – iii set Ptel noch van gysbert Jansz xiv set ij cop van Willem Bechsz v set van Jacop tonisz – ii set van too...uent van v..andiendael v set – van Jan gysbertsz Jn muyer boeck vii set – van claes ariaensz Jn muyerboeck vii set – van corn: ghysbertsz x set van Huybert gerritsz van wesen 114 set van henr: Jacopsz snyer v set coop we... afgeset op cors scawsz v set op Hyenr uertsz 114 set vx cornelis Gysbertsz – x set 68/72 facit lxviii set vj cop Sluij vide pr.....ele..t.b Hynrick claes Goelter heeft betalt ij spint van Hynricksz Jacobs © Wim Willard – 28-11-2010 Nieuw Weerdinge
Naarden – 1577 – Gaarderboek Geysbert gerbertsz heft A betalt i spint als voeren noch heeft Hynrick claasz betalt van voors: een spint Jan michpersz heeft bt een spijnt van Hynrick Jacobsz .ee Ghers seyn myt synt spint betaelt en Die reyss blyft noch Sluij © Wim Willard – 28-11-2010 Nieuw Weerdinge Naarden – 1577 – Gaarderboek Naerden 1577 folio 11 r Grietge Peter bruyne wee & Jan ….... Dyrcksz Peuets i set rogs noch overge van gerrit Dyrcksz i set halfs rog ende halft gars afgeset op de Balu van goey lant i set rogge 1 Busse Boeck 68/72 facit i set Aert Jacop selve overge van Lambt guessen 68/72 Gysbert gerritsz Boel overgen van Sluy de .e xx toe noch ende a .. .. by .. ..fsgen betaelt 68/72 Uit Gerrit claesz iii cop Sluy de a 44 tot noch toe Mr Jan Deyn Jan claesz Deyn en Plaets folio 11 v 114 het noch overgen van memorie – iiij set afgeset op Henr Jansz feur ii set wel overge van Jan egBertsz – iii set noch gerrit Zenc – iii set Ptel noch van gysbert Jansz xiv set ij cop van Willem Bechsz v set van Jacop tonisz – ii set van too...uent van v..andiendael v set – van Jan gysbertsz Jn muyer boeck vii set – van claes ariaensz Jn muyerboeck vii set – van corn: ghysbertsz x set van Huybert gerritsz van wesen 114 set van henr: Jacopsz snyer v set coop we... afgeset op cors scawsz v set op Hyenr uertsz 114 set vx cornelis Gysbertsz – x set 68/72 facit lxviii set vj cop Sluij vide pr.....ele..t.b Hynrick claes Goelter heeft betalt ij spint van Hynricksz Jacobs © Wim Willard – 28-11-2010 Nieuw Weerdinge
Naarden – 1577 – Gaarderboek Geysbert gerbertsz heft A betalt i spint als voeren noch heeft Hynrick claasz betalt van voors: een spint Jan michpersz heeft bt een spijnt van Hynrick Jacobsz .ee Ghers seyn myt synt spint betaelt en Die reyss blyft noch Sluij © Wim Willard – 28-11-2010 Nieuw Weerdinge

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naerden 1577
Willem Jacopsz op sweerle gelegen j set folio 13 r
Sinte Anna uetaer tot naerden – iij set
frans: aertsz tot Amsterda overge
van reues Jonge Willemsz spint – ii set
Cornelis Heur – v set iij cop
Hillegaut cornelis florisz weduwe
overge van Baltesaer IJvertsz van amse..
vx set
Jacop Cornelis .ent met Haer folio 13 v
kynderen – ii set
Sinte Loeijen altaer – ii set : vj cop
© Wim Willard Nieuw Weerdinge, 29-11-2010

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naerden 1577
Willem Jacopsz op sweerle gelegen j set folio 13 r
Sinte Anna uetaer tot naerden – iij set
frans: aertsz tot Amsterda overge
van reues Jonge Willemsz spint – ii set
Cornelis Heur – v set iij cop
Hillegaut cornelis florisz weduwe
overge van Baltesaer IJvertsz van amse..
vx set
Jacop Cornelis .ent met Haer folio 13 v
kynderen – ii set
Sinte Loeijen altaer – ii set : vj cop
© Wim Willard Nieuw Weerdinge, 29-11-2010

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naerden 1577   folio 14r
Theylich Sacraments altaer – i set folio 14 r
Peter claesz van Amsterda – ii set
Slui de Ao 1554 tlant evijz vande
voergaende Boucken
Feckhuys binnen naerden – ij set overge
va gysbert Jacopsz in Busse Boeck 8 set
rogs
facit i set ij cop rogs & i set – ii cop
Yaers
Ael Jacop Bouts Dyrck geritsz folio 14 v
weduwe overge van dirick gerritsz
iiij set van Lamfsz Heur Hermansz
In Bussum ii cop rogs
facit ij set iiij cop rogs & ii
set ii cop garst
(latere bijschrijving) betalt by Henc Jansz eyrst die
selft, ende dan noch ij cop daer bove
© Wim Willard Nieuw Weerdinge, 29-11-2010

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naerden 1577 folio 15 r
Thymen Willemsz & boutbout Dyricksz – iii set
vj cop afgeset op Janna dyriksz – ij set iii cop
facit ij set iij cop
Jacop tonisz overgen van gerrit elberts
vj noch vant gasthuys – i set vj cop
facit iij set
Jacop Jansz de wrede – iii set noch
overgen van auwesieck claesz en mynberts
iii set noch van reijer rutersz j set
van claes dyricksz stell j set
facit vii set
aff geset op Tunissen reters
een spint haelft rogge en graest
en compt nu int boeck
Janna welen tot monicken overgen vande
Juseren tot naerden – iiij set min i
Naerden 1577 folio 15 v
Jan Petersz overgen van Henr: schout dytcksz
ii set iij cop noch overgen van Henr: voors i sp..
afgeset er tonis thymansz – i set
facit ii set iii cop
afgeset deese thiende op tonis Lamffesz
Kynderen ende .. Hyer meede vuyt
boeck
Jacop Petersz overgen van Jan van Huyssen i set
noch van Willem Jacobsz in nijen Bussem iij cop
rogs afgeset op Willem Bruynen in Bussem iij cop
facit j set
© Wim Willard Nieuw Weerdinge – 02-12-2010

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Naerden 1577 folio 16
Gerrit roeloffsz overgen van Jonge
gerrit dircksz – ii set
Aert Jansz Lap de Jonge overgen
van Jan Henr Dircksz – i set vij cop
afgeset op mr Lambt Lap – viij cop
facit viij cop
Lambt Willemsz rayemackers overgen van
foeck Jansz – i set
Ghysbert cornelisz overgen van Huybert
Jansz – iij set
Gerrit claes gysbertsz overgen van Henr
Schout dyrcksz – i set
Anthonis thununsz overgen van Henr schout
diricksz – i set van Jan Petersz – i set
facit – ii set
Rutger reyersz overgen van Jan meynsz
tonis – ii set
© Wim Willard – 27-11-2010 Nieuw Weerdinge
Anno 1577          folio 17 r

Nywe Bussum Betaelt met geoyde rogge

Willem Jacobsz overgen van Henr Schout
Diricksz Jnt naerden boeck  – i set noch
overgen van gerrit aertsz v cop afgeset
op Jacop Petersz  – iij cop

facit  – i set iij cop

Herma Jansz overgen van claes wygersz
vj cop

Naarden – 1577 – Gaarderboek
Anno 1577 folio 17 r
Nywe Bussum Betaelt met geoyde rogge
Willem Jacobsz overgen van Henr Schout
Diricksz Jnt naerden boeck – i set noch
overgen van gerrit aertsz v cop afgeset
op Jacop Petersz – iij cop
facit – i set iij cop
Herma Jansz overgen van claes wyge..
vj cop
Jan frericksz tot naerden ende Peter folio 17 v
thymansz hebben overgen van gysbert
Jansz – ii cop
Gysbert Jansz i set afgeset van Peter
tumansz Huysman – ii cop
facit vj cop
Albert rycksz in gerst Hermansz Plaets
j set overgen van Peter claesz clop vi cop
facit i set ij cop
© Wim Willard – 27-11-2010 Nieuw Weerdinge


Jan frericksz tot naerden ende Peter folio 17 v
thymansz hebben overgen van gysbert
Jansz  – ii cop


Gysbert Jansz i set afgeset van Peter
tumansz Huysman  – ii cop

facit vj cop

Albert rycksz in gerst Hermansz Plaets
j set overgen van Peter claesz clop vi cop

facit i set ij cop